طراحی وب اپلیکیشن

توضیحات پروژه

تقویم وکیل

اپلیکیشن تقویم وکیل ، اپلیکیشنی برای یادآوری جلسات رسیدگی ، مهلت رفع نقص و مهلت تجدیدنظرخواهی از اراء صادره .

.مدیریت جلسات

.مدیریت اخطاریه و دادنامه

.مدیریت یادداشت ها

.مدیریت بایگانی ها

جزئیات پروژه

واتساپ
واتساپ
سوالی دارید؟ در خدمتیم.